Chov masného skotu

Naše práce na Osoblažsku se datuje od roku 2004, kdy jsme začínali hospodařit s pastvinami, loukami a chovem masného skotu a ovcí bez většího zázemí, v systému ekologického zemědělství. V roce 2013 jsme získali od neprosperující firmy v Jindřichově část areálu bývalého státního statku, budovy a stroje.

Užitkový masný skot 

Začínali jsme se stádem, pro které nejpřesnější popis byl „taková zoologická zahrada“. Krávy byly kříženky masných i mléčných plemen. Dodnes k nim přidáváme střídavě býky Blonde d´Aquitaine a Masný Simentál. Od roku 2014 chováme čistokrevný skot plemene Dexter a od roku 2016 i plemeno Masný Simentál.

Začínali jsme s nakoupeným stádem různě starých krav, kříženek masných i mléčných plemen, ke kterým jsme pořídili býky plemene Blonde d´Aquitaine a Masný Simentál. V létě se naše krávy pasou na rozlehlých pastvinách, většinou na svazích, silně kamenitých nebo neúrodných pozemcích. Po nepříliš úspěšných pokusech se zimním ustájením v pronajatých starých kravínech jsme přešli natrvalo „do plenéru“. Všechna zvířata jsou celoročně na pastvinách, v zimě je soustředíme blíž ke statku na zimoviště, kde přikrmujeme senem a senáží. Dnes takto paseme pět stád krav s telaty a plemennými býky plemene Masný Simentál, stádo jalovic a stádo býčků. Část býčků zatím prodáváme jako zástav, několik jich necháváme dorůst u nás na pastvě a ti pak putují na jatka do firmy Masoma a do vakuovaných balíčků s hovězím masem. 

Zvířata chováme nejen pro obživu, ale i pro radost.

Dexter

Plemeno, které naplnilo naše očekávání.

Dlouho jsme hledali plemeno skotu, které nebude jen tím „producentem hovězího“, ale splní i naše představy o příjemné práci se zvířaty. Nakonec jsme zvolili plemeno Dexter které naplnilo všechna naše očekávání. Typickou vlastností plemene je totiž přátelská a klidná povaha, skromnost a přizpůsobivost. Jedná se o nejmenší původní evropské plemeno skotu, krávy mají v dospělosti hmotnost v rozmezí 180-350 kg, býci asi do 500 kg. Plemeno je původně rohaté, dnes už jsou vyšlechtěna i bezrohá zvířata. Ovšem chovatelé velkou většinu zvířat v chovu po narození odrohují.  Uznané barvy plemene jsou černá, červená a „dunn“, vždy jednobarevné, bílé skvrnky jsou vadou a povolují se jen v zadní části těla (za pupkem, nejčastěji na vemeni). Nejběžnější zbarvení je černé, velký zájem je ale o zvířata červené barvy (zrzci v různých odstínech) a nejvzácnější jsou krávy barvy „dunn“, což je taková myší světle šedohnědá, pracovně jim říkáme „blondýnky“.

V České republice se plemeno Dexter chová od roku 2012, kdy byly dovezeny první březí jalovice a býk z Dánska do chovu pana Karla Rodena. Naše chovné stádo jsme založili v roce 2014, z Dánska jsme přivezli plemenného býka Huberta a čtyři březí jalovice. Postupně jsme dovezli jalovice do chovu ještě dvakrát a v současnosti máme přes 120 zvířat, která tvoří čtyři stáda krav s telaty a plemennými býky, stádečko býčků a býků a sezónně i stádečko jalovic. Naše Dextery máme v kontrole užitkovosti, chováme a prodáváme plemenné býčky i jalovice.

Masný Simentál

Další odolné a skromné plemeno skotu.

Chováme i malé stádo plemene Masný Simentál. I tyto krávy, přestože jsou proti Dextrům o něco větší, splnily naše požadavky na přátelské, přiměřeně odolné a skromné plemeno skotu. Stejně jako Dextry, i Simentály chováme v kontrole užitkovosti. Zatím jsme odchovali jednoho plemenného býka a připravujeme další nadějné býčky k uznání za plemeníky.

Základ stádečka čistokrevných krav plemene Simentál jsme si dovezli z aukce jalovic ve Zdoňově. Babetka, Baruška, Beruška a Bobina nám měly vychovat spoustu synů, plemeníky pro naše stáda užitkového masného skotu. A jak to bývá, první syn přišel až po pěti dcerách a dodnes Simentálky na počet dcer ve stádě vedou.